DID Monitor

Met DID Monitor worden ervaringen gedeeld over het ontwerp en gebruik van identiteitsdocumenten als paspoorten en identiteitskaarten. De App is bedoeld voor professionals in de veiligheidsketen en burgers die professioneel te maken hebben met het gebruik van identiteitsdocumenten.
De DID Monitor is ontwikkelt door de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Om deze App te gebruiken heeft u gratis code(s) nodig die u krijgt via andere kanalen.
Na gebruik van deze code kunt u ervaringen delen in de vorm van tekst, geluid, foto’s en/of video. En u beantwoord vragen over uw ervaringen waarmee u extra informatie geeft over de situatie, gedrag van mensen, eigenschappen van documenten, wie van deze ervaring kan leren, enzovoort.
Daarmee ondersteunt de DID Monitor kwaliteit-monitoring, requirements capture en innovatie van producten & diensten in veiligheidsketen.


Download de app voor je mobiele telefoon: